Imagination

2019

Interactive art, 3D

Platform: Microsoft Windows

In Aghababa's immersive video work, the visitor is invited to swim in a soup of life. Dreams are just as important to human as food, explains the artist.

Xəyalımız

Olaydım bəxtəvər ölkəsində

Fırtınalar arasında nə həvəs?!

Xəyalımız yeni ümid, yeni həvəs.

Boşdur şəkildəki ruhumuz

İnsanlar arasında nə nəğmə?!

Xəyalımız yeni ümid, yeni nəğmə.

Hürküb günəş vaxtilə

Ləpələr arasında nə kölgə?!

Xəyalımız yeni ümid, yeni kölgə.

MORE

Aghababa's "Imagination" artwork was exhibited in the group exhibition: "RUH-RUH".

May, 2019 - at Yarat Studios / Baku, Azerbaijan